EN
簡體/繁體
搜索结果

相关内容

XGEVA/DENOSUMAB/癌骨瓦/地诺单抗/狄迪诺塞麦

【商品名】:XGEVA
【成份名】:DENOSUMAB

癌骨瓦(地诺单抗 Denosumab)Xgeva的用途和注意事项

癌骨瓦,通用名:Denosumab,地诺单抗/狄迪诺塞麦,商品名:Xgeva。 癌骨瓦(地诺单抗 Denosu …