EN
簡體/繁體

Unituxin(Dinutuximab)可延长高风险神经母细胞瘤儿童患者的生存期

美国FDA3月10日宣布批准Unituxin(Dinutuximab)作为高风险神经母细胞瘤患儿综合治疗方案( …

Unituxin(Dinutuximab)通过提供延长高危神经母细胞瘤患儿生存的治疗方案来满足迫切需要

Unituxin(Dinutuximab)是一种抗体药物,可以结合在神经母细胞瘤细胞的表面,此次被批准为神经母 …

Unituxin(Dinutuximab)说明书,如何购买Unituxin(Dinutuximab)?

Unituxin/Dinutuximab说明书 【商品名】:UNITUXIN 【成份名】:DINUTUXIMA …